پنکه مه پاش

پنکه مه پاش

پنکه مه پاش

مشخضات فنی :

این محصول ترکیبی از پنبه و رطوبت ساز محیط میباشد که با مرطوب کردن محیط اطراف شده و دارای سه سرعت کم و متوسط و زیاد می باشد .

کاهش دما تا 5 درجه

پرتاب باد تا 7 متر

مصرف آب 2 لیتر در ساعت

مصرف برق 30 وات معادل 5/2 آمپر ابعاد : قطر 75 و ارتفاع 170 – 200 سانتی متر